שלום רב

החלטתי להתמודד לראשות העיר פתח תקווה בבחירות שיתקיימו באוקטובר 2023.

אני מאמין שאפשר להפוך את פתח תקווה לעיר מובילת חדשנות, בעלת צביון ייחודי, כזו הזוכה למעמד ומשמעות בזכות היותה מובילה בתחומים רבים בהשוואה לערים אחרות בישראל.
מצעירותי חונכתי כי ביושר ובעבודה קשה ובהתמדה ניתן לכבוש יעדים ולהשיג מטרות. הטמיעו בי את המחויבות לקהילה, החמלה לחלשים והאהבה הכנה לבני אדם ובעלי חיים שהם חלק מנוף חיינו.

הדרך הערכית בה התחנכתי:

– לומר אמת. להקפיד על יושר ולנהוג בטוהר מידות בכל דבר ועניין.
– להקשיב. לנהל שיח תרבותי והוגן, בסיומו לקבל החלטה ברורה וחד משמעית.
– לעבוד קשה. כדי להתקדם ולהשיג מטרות צריך לעבוד, להצטיין ותמיד להשקיע עוד ועוד.
– לאהוב. להתמסר ללא תנאי לאהבת אנשים ולאהבת בעלי חיים.
– לפעול לשוויון. לנהוג בהגינות ובאופן שווה ולתת כבוד ועזרה לאחר ולשונה.

ערכים אלו מוטמעים היטב באישיותי. הם תבנית המנטליות שלי שהתגבשה בי במהמורות חיי.

יש לי דרך להצלחה ועליה אני נאבק כל העת.
בקרוב אציג בפניך, ללא מורא וללא משוא פנים את המצב הקיים היום בעירייה ובעיר ואשאל לאן פנינו מועדות אם
נמשיך כך? מאידך אציג בפניכם מהי הדרך שאותה אני מתכוון להוביל.
אומר את מה שמחובתי לומר ממה שרואות עיני ושומעות אוזניי.
אציג את הדרכים בהם מסמא רמי גרינברג את עיניי הציבור, בנושאים רבים.
אומר את האמת. אני בטוח שלאחר שתשמעו את האמת, תשקלו ותבחנו שוב את העובדות
ואת הסכנות הטמונות בהם.
אני בטוח שהדרך הזו שלי והדברים שאומר יביאו אתכם לחשיבה אחרת ולתמיכה בי.

אני פונה אליכם ומבקש את תמיכתכם בי לראשות העיר ולמועצת העיר.

תודה על ההקשבה

גנאדי בורשבסקי

שלום רב

החלטתי להתמודד לראשות העיר פתח תקווה בבחירות שיתקיימו באוקטובר 2023.

אני מאמין שאפשר להפוך את פתח תקווה לעיר מובילת חדשנות, בעלת צביון ייחודי, כזו הזוכה למעמד ומשמעות
בזכות היותה מובילה בתחומים רבים בהשוואה לערים אחרות בישראל.
מצעירותי חונכתי כי ביושר ובעבודה קשה ובהתמדה ניתן לכבוש יעדים ולהשיג מטרות. הטמיעו בי את המחויבות
לקהילה, החמלה לחלשים והאהבה הכנה לבני אדם ובעלי חיים שהם חלק מנוף חיינו.

הדרך הערכית בה התחנכתי:

– לומר אמת. להקפיד על יושר ולנהוג בטוהר מידות בכל דבר ועניין.
– להקשיב. לנהל שיח תרבותי והוגן, בסיומו לקבל החלטה ברורה וחד משמעית.
– לעבוד קשה. כדי להתקדם ולהשיג מטרות צריך לעבוד, להצטיין ותמיד להשקיע עוד ועוד.
– לאהוב. להתמסר ללא תנאי לאהבת אנשים ולאהבת בעלי חיים.
– לפעול לשוויון. לנהוג בהגינות ובאופן שווה ולתת כבוד ועזרה לאחר ולשונה.

ערכים אלו מוטמעים היטב באישיותי. הם תבנית המנטליות שלי שהתגבשה בי במהמורות חיי.

יש לי דרך להצלחה ועליה אני נאבק כל העת.
בקרוב אציג בפניך, ללא מורא וללא משוא פנים את המצב הקיים היום בעירייה ובעיר ואשאל לאן פנינו מועדות אם
נמשיך כך? מאידך אציג בפניכם מהי הדרך שאותה אני מתכוון להוביל.
אומר את מה שמחובתי לומר ממה שרואות עיני ושומעות אוזניי.
אציג את הדרכים בהם מסמא רמי גרינברג את עיניי הציבור, בנושאים רבים.
אומר את האמת. אני בטוח שלאחר שתשמעו את האמת, תשקלו ותבחנו שוב את העובדות
ואת הסכנות הטמונות בהם.
אני בטוח שהדרך הזו שלי והדברים שאומר יביאו אתכם לחשיבה אחרת ולתמיכה בי.

אני פונה אליכם ומבקש את תמיכתכם בי לראשות העיר ולמועצת העיר.

תודה על ההקשבה

גנאדי בורשבסקי

עדות אישית

לא קל להיות במקום בו קיים חשד להפרת אמונים, למרמה ולשחיתות. מקום בו בעלי אינטרסים, ברייש גליי, מושכים בחוטים וגוזרים נתח מזכויות הציבור, לטובתם האישית. ככה זה בעיריית פתח תקווה, כיום.

לא סביר להיות במקום בו החלטות הרות גורל מתקבלות כלאחר יד, וכספים מוצאים עוד טרם נידונו ואושרו כנדרש ולאחר שהכסף הוצא מתקיים שיח בעניינם, לא של הכספים, אלא בדרכים לפרסום שיאפשרו "עיכול".
ככה זה בעיריית פתח תקווה, כיום.

לא קל להתנהל במקום בו חוקרי המשטרה מפשפשים במעשיו של ראש העיר, מנכ"ל העירייה ואנשי מפתח נוספים. עובדים ועובדות נחקרים ומתחייבים לא לספר לאיש. ככה זה בעירית פתח תקווה, כיום.

לא נעים לפעול במקום בו צעקות מוטרפות ואיומים הם מנת חלקם של חברי מועצה, עובדי עירייה ואחרים.
מביך לראות את ראש העירייה מחזק ידיו של סגנו שהופך שולחן על חבר מועצה. ככה זה בעיריית פתח תקווה.

לא קל לראות כי תוכניות הפיתוח של העיר נעצרות ובמקומן מקודמות תוכניות של מקורבים.
ראש העיר גוזר סרטים של קודמיו ועסוק כל העת בפרסום ההווה ולא בתכנון לעתיד. ככה זה בעיריית פתח תקוה, כיום.

רע להיחשף לשיח ברשתות החברתיות, שיח של איומים וכוחנות כלפי מבקרים ועידוד מלחכי פינכה. משפיל לראות שראש העירייה מוחק תושבים מקבוצות ווטסאפ רק בגלל שאמרו דעתם על נושא מסויים. ככה זה בפתח תקווה, כיום.

גרוע מאד שחברי מועצה גוררים את ראש העירייה לבית משפט, מחוזי ועליון ופעם אחר פעם ובכל פעם מחדש ראש העירייה ננזף ונאלץ לשלם כספים מקופת העירייה, כדי לחנכו ולחייבו לפעול לפי הוראות החוק. פסקי הדין האלו כנראה לא מרתיעים וכבר בימים אלו מוגשים כנגדו תביעות ביזוי נוספות. ככה זה בפתח תקווה, כיום.

עדות אישית

לא קל להיות במקום בו קיים חשד להפרת אמונים, למרמה ולשחיתות. מקום בו בעלי אינטרסים, ברייש גליי,
מושכים בחוטים וגוזרים נתח מזכויות הציבור, לטובתם האישית. ככה זה בעיריית פתח תקווה, כיום.

לא סביר להיות במקום בו החלטות הרות גורל מתקבלות כלאחר יד, וכספים מוצאים עוד טרם נידונו ואושרו
כנדרש ולאחר שהכסף הוצא מתקיים שיח בעניינם, לא של הכספים, אלא בדרכים לפרסום שיאפשרו "עיכול".
ככה זה בעיריית פתח תקווה, כיום.

לא קל להתנהל במקום בו חוקרי המשטרה מפשפשים במעשיו של ראש העיר, מנכ"ל העירייה ואנשי מפתח
נוספים. עובדים ועובדות נחקרים ומתחייבים לא לספר לאיש. ככה זה בעירית פתח תקווה, כיום.

לא נעים לפעול במקום בו צעקות מוטרפות ואיומים הם מנת חלקם של חברי מועצה, עובדי עירייה ואחרים.
מביך לראות את ראש העירייה מחזק ידיו של סגנו שהופך שולחן על חבר מועצה. ככה זה בעיריית פתח תקווה.

לא קל לראות כי תוכניות הפיתוח של העיר נעצרות ובמקומן מקודמות תוכניות של מקורבים.
ראש העיר גוזר סרטים של קודמיו ועסוק כל העת בפרסום ההווה ולא בתכנון לעתיד. ככה זה בעיריית
פתח תקוה, כיום.

רע להיחשף לשיח ברשתות החברתיות, שיח של איומים וכוחנות כלפי מבקרים ועידוד מלחכי פינכה.
משפיל לראות שראש העירייה מוחק תושבים מקבוצות ווטסאפ רק בגלל שאמרו דעתם על נושא מסויים. ככה זה בפתח תקווה, כיום.

גרוע מאד שחברי מועצה גוררים את ראש העירייה לבית משפט, מחוזי ועליון ופעם אחר פעם ובכל פעם מחדש ראש העירייה ננזף ונאלץ לשלם כספים מקופת העירייה, כדי לחנכו ולחייבו לפעול לפי הוראות החוק. פסקי הדין האלו כנראה לא מרתיעים וכבר בימים אלו מוגשים כנגדו תביעות ביזוי נוספות. ככה זה בפתח תקווה, כיום.

מי אתה גנאדי בורשבסקי?

מי אתה גנאדי בורשבסקי?

וזה עוד לא הכול!

בקרוב, אציג את העובדות. אתם תבחנו ותקבעו האם אנו מוכנים שפתח תקווה תמשיך ותוכתם בהתנהלות פלילית?
שאינטרסנטים יטיילו במסדרונות העירייה כבעלי הבית, ישפיעו ויתעשרו – יעשו עלינו סיבוב.
שמקורבים יקבלו הנחה בארנונה ואנו נשלם במקומם.
שיגוייסו 2000 עובדים חדשים (ממש לא צריך) וכיום, מניין העובדים בעירייה וביחידות הסמך שלה הוא יותר מכ- 10,000 עובדים ורק בעירייה שכרם מיליארד ש"ח בשנה ועוד מיליונים נוספים ביחידות הסמך.

 האם רמי גרינברג מחזיק שלטון בשכר?

ויש עוד!
תסכימו לזה או תיפרדו ממנו לשלום ואני אשנה את זה?!
כבן למשפחה בה הסבא רבא היה רב, הסבים היו לוחמים שלא שבו מהמלחמה בנאצים, ההורים ששרדו רדיפות, הרחיבו השכלה ועלו לארץ, אני פונה אליכם באופן אישי ומבקש את תמיכתכם בי לראשות העיר פתח תקווה.
אני מביא איתי מטען של חינוך קשוח באקדמיות צבאיות מובילות, שירות מוערך כקצין, מטעני השכלה ותארים אקדמיים, ידע וניסיון מוכח.
אני בטוח שיש בכוחי להביא שינוי מתבקש לטובת העיר ותושביה.
בחרו בי לראשות העיר וברשימה שבראשותי למועצת העיר ופתח תקוה תצא לדרך חדשה.

שלכם

גנאדי בורשבסקי

מועמד לראשות העיר פתח תקוה

וזה עוד לא הכול!

בקרוב, אציג את העובדות. אתם תבחנו ותקבעו האם אנו מוכנים שפתח תקווה תמשיך ותוכתם בהתנהלות פלילית?
שאינטרסנטים יטיילו במסדרונות העירייה כבעלי הבית, ישפיעו ויתעשרו – יעשו עלינו סיבוב.
שמקורבים יקבלו הנחה בארנונה ואנו נשלם במקומם.

שיגוייסו 2000 עובדים חדשים (ממש לא צריך) וכיום, מניין העובדים בעירייה וביחידות הסמך שלה הוא יותר
מכ- 10,000 עובדים ורק בעירייה שכרם מיליארד ש"ח בשנה ועוד מיליונים נוספים ביחידות הסמך.

האם רמי גרינברג מחזיק שלטון בשכר?.

ויש עוד!
תסכימו לזה או תיפרדו ממנו לשלום ואני אשנה את זה?!

כבן למשפחה בה הסבא רבא היה רב, הסבים היו לוחמים שלא שבו מהמלחמה בנאצים, ההורים ששרדו
רדיפות, הרחיבו השכלה ועלו לארץ, אני פונה אליכם באופן אישי ומבקש את תמיכתכם בי לראשות העיר פתח תקווה.

אני מביא איתי מטען של חינוך קשוח באקדמיות צבאיות מובילות, שירות מוערך כקצין, מטעני השכלה ותארים
אקדמיים, ידע וניסיון מוכח.
אני בטוח שיש בכוחי להביא שינוי מתבקש לטובת העיר ותושביה.
בחרו בי לראשות העיר וברשימה שבראשותי למועצת העיר ופתח תקוה תצא לדרך חדשה.

נושאים שחייבים שינוי מדיניות

–  תכנון משמעותי של מרכז העיר ותחילת בניית תקציב עירוני לשם כך
–  תכנון עיר
–  פיתוח שכונות
–  יום לימודים ארוך
–  הסדרי הסעות
–  נהלי כריתת עצים
–  סילוק האינטרסנטים מהעירייה
–  קיום היררכיה ניהולית
–  חזון לעיר. איפה תהייה פ"ת? בעוד 5/10/15/25 שנה
– שיפור היחס לתושב

רשימה חלקית בהחלט. תפורסם תוכנית עבודה!

הצטרפו אליי / תרומות

תרומות

כדי שנוביל את השינוי המיוחל אנחנו זקוקים לתמיכה כספית. נודה לכם אם תסייעו בידנו בתרומה, בכל סכום שתוכלו.

שימו לב: אין לבצע תרומות מעל 10,000 ₪ (לפי חוק הבחירות)

תרומות ניתן לבצע בהעברות לחשבון  בורשבסקי גנאדי – מצטיינים עם גנאדי, בנק דיסקונט 11, סניף 041, ח-ן 200320809 

כנגד כל תרומה תונפק קבלה כדין.

התורמים/ות מתבקשים/ות להעביר אלינו במייל (הרשום מטה) את פרטי התורם/ת כולל מספר הטלפון סלולרי כדי שנוכל להנפיק להם קבלה כנדרש.

נושאים שחייבים שינוי מדיניות

–  תכנון משמעותי של מרכז העיר ותחילת בניית תקציב עירוני לשם כך
–  תכנון עיר
–  פיתוח שכונות
–  יום לימודים ארוך
–  הסדרי הסעות
–  נהלי כריתת עצים
–  סילוק האינטרסנטים מהעירייה
–  קיום היררכיה ניהולית
–  חזון לעיר. איפה תהייה פ"ת? בעוד 5/10/15/25 שנה
– שיפור היחס לתושב

רשימה חלקית בהחלט. תפורסם תוכנית עבודה!

הצטרפו אליי/תרומות

תרומות

כדי שנוביל את השינוי המיוחל אנחנו זקוקים לתמיכה כספית. נודה לכם אם תסייעו בידנו בתרומה, בכל סכום שתוכלו.

שימו לב: אין לבצע תרומות מעל 10,000 ₪ (לפי חוק הבחירות)

תרומות ניתן לבצע בהעברות לחשבון  בורשבסקי גנאדי – מצטיינים עם גנאדי, בנק דיסקונט 11, סניף 041, ח-ן 200320809 

כנגד כל תרומה תונפק קבלה כדין.

התורמים/ות מתבקשים/ות להעביר אלינו במייל (הרשום מטה) את פרטי התורם/ת כולל מספר הטלפון סלולרי כדי שנוכל
להנפיק להם קבלה כנדרש.

מצטרפים אלינו למסע


  כןבמידה והנך מעונין להצטרף לפעילות או
  לסייע במטה הבחירות סמן כאן

  במידה והנך מעוניין לתרום למערכת הבחירות

  גנאדי בורשבסקי

   יליד אוקראינה שנת 1967.
  נשוי לסבטלנה אב ל- 2 ילדים.
  גר ברחוב אהרון כצנלסון 26 ,פתח-תקווה.
  דוא"ל: gennadiy97@walla.co.il 
  נייד: 052-2752979

  לימודים

  2016 ועד היום – לימודי שמאות מקרקעין באוניברסיטת אריאל.
  2010– MA אוניברסיטת ת"א במדעי המדינה בבי"ס לממשל ופוליטיקה בתכנית למנהיגות פוליטית.
  1988 – תואר B.A בהנדסת כלי רכב – המכללה הצבאית הגבוהה לפיקוד בסמרקנד.

  ניסיון ציבורי

  2020 ועד היום יו"ר ועדת הביקורת העירונית בהתנדבות.
  2001 – 2001 ועד היום חבר מועצת העיר וחבר בוועדות עירוניות שונות בהתנדבות
  2013 – סגן יו"ר הועדה לענייני ביקורת הביקורת העירונית.
  2001-2011 – חבר הנהלת העירייה בפ"ת, חבר בוועדות עירוניות שונות ובהם: הועדה לתכנון ובניה, ועדת הכספים, ועדת הנחות בהיטלים
  וארנונה, ועדת הקליטה, ועדת החינוך וועדת המכרזים וראש אגף
  הקליטה.

  ניסיון מקצועי

  1996 – איש עסקים, יועץ לתקשורת, שותף ביזמויות ובעסקים שונים.
  מחזיק בבעלות משרד מתמחה בתיירות ובשירותים שונים, המשרת לקוחות ממדינות שונות.

  1988 – 1992 קצין בצבא ברית המועצות בתפקידי פיקוד שונים.