בעיר פתח תקוה כ 280,000- תושבים ועל פי הלמ"ס מדובר בעיר מעורבת בה חיים זה לצד זה חילוניים,מסורתיים, דתיים, חרדים, צעירים ומבוגרים. ציביונה של העיר צריך להישמר.
במקרה של הפיכת פתח תקוה למטרופולין ואיחודה עם העיר בני ברק ואלעד, ייקבע גורלה וצביונה שלהעיר לתמיד.
החרדים מצביעים לפי הנחיות הרבנים והם יהיו הרוב בעיריית המטרופולין.

החרדים לא יכולים להעניק או לאפשר שירותים חילוניים, המנוגדים לתפיסת עולמם.
החרדים רואים בחצרות רבניים, בלימוד תורה, בחינוך בהפרדה, במקוואות, בקיום מצוות, במפעלי חסד וצדקה ובעוד שורה ארוכה של ציווים, חלק חשוב מאורח חייהם והם יובילו בהכרח לשינוי צביון העיר.

חרדים לא יאפשרו פתיחה של פיצוציות, עסקים באזורי תעשיה, תחבורה ציבורית בשבת, משחקי כדורגל, השקעות בלימודי ליבה ובלימודם מתקדמים, בלימוד שפות, בפיתוח מיומנויות, בהשקעה במוסדות תרבות, קונצרטים, ומוזאונים.
באופן טבעי הם יעדיפו העסקת רבנים, משגיחי כשרות, בניית ישיבות, חצרות רבנים, בתי כנסת, מיקוואות, תלמוד תורה ועוד כאלה.

עובדה מטרידה: בני ברק היא עיר ענייה, חריגות הבנייה בה מהגדולים ביותר בישראל, רמת התברואה בה נמוכה ומסכנת חיים (רק באחרונה חלו בה 6 ילדים בטיפוס).
עובדה מטרידה מאד: ח"כ בוסו, מי שהיה מ"מ ראש העירייה שנים רבות בפתח תקוה נשלח על ידי ש"ס להתמודד על ראשות העיר בני ברק ואם ייבחר יוביל הוא את המיזוג עם פתח תקוה שכן מספר בוחריו המגובשים יכריעו מי יהיה ראש העיר של המטרופולין החדש – מעתה ולעד.

המאבק הוא לא נגד חרדים אלא בעד אורח החיים שלנו.
אני מתחייב להעניק לחרדים תקציבים ושירותים נדרשים באופן שווה והוגן.
כחילוני אוכל לתת לחרדים את צורכיהם היחודיים המגיע להם. חרדי לא יוכל לתת לחילוניים את השירותים בשל אמונתו.

מצטרפים אלינו למסע

גנאדי בורשבסקי


  במידה והנך מעונין להצטרף לפעילות או
  לסייע במטה הבחירות סמן כאן

  במידה והנך מעוניין לתרום למערכת הבחירות

  מצטרפים אלינו למסע

  גנאדי בורשבסקי


   במידה והנך מעונין להצטרף לפעילות או
   לסייע במטה הבחירות סמן כאן

   במידה והנך מעוניין לתרום למערכת הבחירות