לראש העירייה סמכויות רבות וכמעט בלתי מוגבלות

כבר עכשיו אנחנו רואים שכאשר ראש העירייה נהנה מתמיכה עיוורת ואילמת, של מועצת העיר שמרימה יד אוטומטית, לא מתקיים דיון ציבורי במועצת העירייה. ראש העירייה פועל על סמך הבנתו ומשנתו והוא מקדם אג'נדות פוליטיות שישנו באחת את צביון החיים בפתח תקווה.

 • ראש העירייה לא מאפשר תחבורה ציבורית בשבת ובכך מונע מאלפי משפחות ביקור אצל קרובים וחברים בשבת. מונע שקט נפשי להורים, שילדיהם נוסעים באופנועים ובמכוניות פרטיות למרכזי בילוי בתל אביב ועוד.
 • ראש העירייה עוצם עיניו ומאפשר הקמת בתי-ספר חרדיים עם 45 תלמידים ומממן אותם בעשרות מיליוני שקלים מהקופה הציבורית. בעוד בתי הספר הממלכתיים צפופים ונאנקים מחוסר תקציב. מוזרמים עשרות מיליונים מקופת העירייה למוסדות לימוד חרדים, שתלמידים רבים מוסעים מערים סמוכות.
 • רק לאחרונה איפשר גרינברג לרב אליהו גינת ממלא מקומו, בהיותו יו"ר מקפת (מרכזים קהילתיים), להעביר לידיים חרדיות מתנ"ס שנבנה בלב שכונת כפר גנים, ביוזמת תושבי השכונה.
  עפ"י הנחייתו של מנהל המתנ"ס הממונה הפעילויות מיועדת אך ורק לזרם החרדי.
 • זאת ועוד, גרינברג נטל הלוואות כספיות והעביר לחברה לפיתוח את בניית ה"קהילתון" בשכונת נווה גן שנבנה למרות התנגדות תושבי השכונה. המבנה בבעלות העירייה הוצג לתושבים כמרכז קניות ועסקים. במהלך הבנייה הסתבר שחלק מהמבנה מוסב לבית כנסת.
 • גרינברג הרס מבנה בשכונת כפר גנים, מול בית החולים השרון שהיה מיועד לבית חולים השרון, והחליט לבנות בו אולפנה לבנות שיגיעו ללמוד בו מכל רחבי המטרופולין החדש.

זעם התושבים והתארגנות שלהם, הפכה כרגע את המקום למגרש חנייה וכבר עכשיו ידוע שמיד אחרי הבחירות יתחילו את בניית האולפנה לכ 1200- בנות.

*הרשימה חלקית בהחלט

סיכום

רוב הציבור בפתח תקווה, בחר לגור בעיר שיש בה איכות חיים, שירותי חינוך וציביון חיים סובלני ומעורב לכל הזרמים. בשום אופן אין הסכמה לשינוי אורח החיים ולהפיכתו לכזה המנוהל ומושפע
מהציבור החרדי. 

אני מתחייב להעניק לחרדים תקציבים ושירותים נדרשים באופן שווה והוגן.

כחילוני אוכל לתת לחרדים את צורכיהם היחודיים המגיע להם. חרדי לא יוכל לתת לחילוניים את השירותים בשל אמונתו.

מצטרפים אלינו למסע

גנאדי בורשבסקי


  במידה והנך מעונין להצטרף לפעילות או
  לסייע במטה הבחירות סמן כאן

  במידה והנך מעוניין לתרום למערכת הבחירות

  הרב אליהו גינת נציג ש"ס – ראש העיר הבא של פתח תקוה

  מצטרפים אלינו למסע

  גנאדי בורשבסקי


   במידה והנך מעונין להצטרף לפעילות או
   לסייע במטה הבחירות סמן כאן

   במידה והנך מעוניין לתרום למערכת הבחירות