תיקון חוק הרשויות המקומית (בחירת ראש רשות וסגניו)
השעיית ראש רשות מקומית בשל הגשת כתב אישום,
לא מותיר מקום לשאלות או ספקות.

א. תכונס הועדה לענייני השהיית ראש עיר שחבריה: שופט בית משפט מחוזי בדימוס, משפטן הכשיר להיות שופט וראש עיר בדימוס שלא מכהן מזה שנתיים.
ב. הועדה תידון בעבירות המיוחסות לראש הרשות בכתב האישום, בנסיבותיהן, בהיקפן, במספר הפרשות המיוחסות ובזיקה בין האישומים המיוחסים לראש הרשות בכתב האישום ובין סמכויותיו ותפקידיו כראש הרשות.
ג. הועדה רשאית להשהות את ראש העיר למשך שנה ובאישור היועץ המשפטי להמשיך את השעייתו בכל שנה.
ד. במקומו של ראש העיר ימונה ממלא מקומו וכלשון החוק, המועצה תבחר ממלא מקום לראש הרשות, מבין חבריה, לפי הוראות סעיף 26 והוא יכהן עד תום תקופת ההשעיה או עד בחירת ראש הרשות בבחירות לפי הוראות חוק זה, לפי המוקדם.
ובתקופת ההשעיה יראו אותו כממלא תפקיד ראש הרשות, לכל דבר ועניין.

מה צפוי לקרות בפתח תקוה?

ה. נוכח חומרת העבירות הנחקרות והחקירות המתמשכות נגד ראש העירייה רמי גרינברג, מנכ"ל העירייה וגורמים נוספים כבר ברור כי יוגשו כתבי אישום.
ו. כשיוגש כתב אישום, הוועדה תתכנס ולא תיוותר בידיה הברירה אלא להשהות את ראש העיריה, אלא אם יחליט להתפטר מרצונו. ההנחה היא שגרינברג לא יתפטר וימשיך לכהן כחבר מועצה ואף יקבל
שכר.
ז. מועצת העיר תתכנס ותבחר את ממלא מקום ראש העירייה, הרב אליהו גינת נציג ש"ס, לראש
הרשות עם סמכויות מלאות לכל דבר ועניין.

סיכום

בחירה בגרינברג היא בעצם בחירה בראש עיר חרדי לפתח תקוה
שיכנס לתפקידו עוד בשנת 2024.

הרב אליהו גינת נציג ש"ס – ראש העיר הבא של פתח תקוה

מצטרפים אלינו למסע

גנאדי בורשבסקי


  במידה והנך מעונין להצטרף לפעילות או
  לסייע במטה הבחירות סמן כאן

  במידה והנך מעוניין לתרום למערכת הבחירות

  הרב אליהו גינת נציג ש"ס – ראש העיר הבא של פתח תקוה

  מצטרפים אלינו למסע

  גנאדי בורשבסקי


   במידה והנך מעונין להצטרף לפעילות או
   לסייע במטה הבחירות סמן כאן

   במידה והנך מעוניין לתרום למערכת הבחירות