פסקי דין ומסמכים

עת"מ 51609

גרינברג באמצעות 2 נציגיו בוועדת הביקורת ניסה לעשות מחטף ולאשר דוחות כספיים שיש בהם הערות מינהליות חמורות.

גנאדי בורשבסקי פיזר ישבת ועדת ביקרות בשל כך שחבריה בחרו להיעדר וביקשו לקיימה בזום. מיד לאחר שפוזרה הישיבה החליטו שתי חברי הועדה הנוספים לקיים ישיבה בזום ולאשר באופן סיטונאי דוחות ביקורת.

עתירה מנהלית החזירה מצב לקדמותו וקנסה את גרינברג, העירייה וחברי הוועדה בקנסות כספיים של 25,000 ש"ח.

תר"מ 30/25

46,000 ₪ קנס נגד גרינברג ועיריית פתח תקוה בשל פרסומים אסורים ושיקריים בניגוד לחוק.

תר"מ 11/26

המחוזי השית על גרינברג קנס של 50,000 ₪

קנס נוסף של 50,000 ₪ הושת על רמי גרינברג ועיריית פתח תקוה בשל כך שביצעו 20 פרסומים אסורים והפעילו חשבונות פייסבוק שלא לפי דין.
בסה"כ גרינברג והעיריה ישלמו קנס של 100,000 ש"ח.

מצטרפים אלינו למסע


    במידה והנך מעונין להצטרף לפעילות או
    לסייע במטה הבחירות סמן כאן

    במידה והנך מעוניין לתרום למערכת הבחירות